Ελληνικά English Italiano Français German Pусский Español

Festivales y Ferias

Wonderful Greece

Durante el verano muchas celebraciones tienen lugar en la isla, así como ferias y festivales locales con las danzas tradicionales y eventos, tales como el Festival "Robola" El vino, el día de la Fiesta de la Virgen María, el 15 de agosto, y la famosa celebración de San Gerasimos, patrona de la isla es Cefalonia, en el 16 de agosto.

Política de CancelaciónTÉRMINOS DE USO
Copyrirght © 2011-2025 muses-kefalonia.gr
NSRF - ΕΣΠΑ 2007-2013 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας